top of page

Cookies

Cookies og informasjonskapsler
En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin når brukeren åpner en nettside.

Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet eller huske handlekurv i nettbutikker. Den som står bak informasjonskapselen, altså den behandlingsansvarlige, kan tilpasse tjenestene sine ut fra informasjonen som lagres. Når bruker bruker vår booking side samtykker bruker vår bruk av cookies. 

Hva sier lovverket?
I dag er det ekomloven og ePrivacy-direktivet på den ene siden, og personopplysningsloven på den andre siden, som regulerer bruk av cookies.

Ekomloven § 2-7b regulerer samtykke til og informasjon om informasjonskapsler. NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) er fagmyndighet for denne bestemmelsen. NKOM og ekomlovens forarbeider sier foreløpig at samtykke til å sette cookies kan gis gjennom nettleserinnstillingene. For øvrig gir ekomloven § 2-7b enkelte unntak fra samtykkekravet og informasjonsplikten.

Personopplysningsloven, som Datatilsynet er tilsynsmyndighet for, regulerer behandling av personopplysninger. Personopplysninger kan blant annet samles inn gjennom cookies. I så fall må den behandlingsansvarlige blant annet ha et behandlingsgrunnlag og gi informasjon om behandling av personopplysningene. Dette er krav som kommer i tillegg til samtykke og informasjon etter ekomloven. 

bottom of page